Kde jsem: Plastová okna » Celoobvodové kování u oken

Celoobvodové kování u oken

Siegenia - AUBI A300 bezpečnost plus

Německé celoobvodové kování, vyznačující se špičkovým zpracováním, které v základu nabízí několik předností.

Nezávislé zkušební instituty potvrzují mimořádnou kvalitu produktů značky Siegenia - AUBI. Testování, odpovídající pažadavkům RAL je zárukou objektivity zkoušek samotné funkčnosti kování jako i jeho povrchové úpravy. Při této zkoušce odolává vysoce kvalitní systém zinkování a chromatování nejenom požadovaným třem, ale dokonce dvaceti zkouškám korozního testu. Pro zaručení schopnosti konkurence je důležitá také certifikace podle kvalitativních norem DIN ISO 9001 zahrnujících oblasti vývoje, designu, kostrukce, finální produkce a servisu zákazníkům.

V základu u nás naleznete:

  • ložiskové rolničkové čepy umožňující trvalou lehkost chodu kování
  • bezpečností prvek prvního stupně proti vypáčení křídla
  • pojistku proti chybné manipulaci (dětská pojistka)
  • průvanovou pojistku při výklopení křídla
  • zvědač křídla
  • bezpečností kličku SECUSTIK od renomované firmy HOPPE
  • nucené větrání
kování

Rolničkové čepy

patentované 3D-rolničkové čepy AUBI se vyznačují několika přednostmi. Jsou to vyrovnání tolerancí spáry mezi rámem a křídlem vysunutím čepu a boční regulace přítlaku. Rolničky pak umožňují trvalou lehkost chodu kování.

kovani

AUBI 300 safety plus

novým bezpečnostním kováním řady AUNI 300 Safety PLUS! jsme opět dokázali výsostně inovační charakter našich konstrukčních řešení. Podstata našeho řešení bazíruje na využití dvoustupňového uzavíracího systému, který představuje v mnoha směrech revoluci v konstrukci okenního kování. Dalšími přednostmi jsou modulární aplikace a racionální montáž. Tento na trhu unikátní systém vytváří pro výrobce oken optimální předpoklady na získání relevantní trhové výhody.

kování

Zvedač křídla

Patentovaný zvedač křídla představuje výrazný pokrok v technice okenního kování. Konstruktéři AUBI jím vyřešili jeden z nejbolavějších problémů: po dlouhodobějším používání muselo být křídlo až doposud při zavírání obvykle nadzvedáváno. Zvedač křídla to dělá automaticky tak, že bez tření nabíhá na opěrnou plochu podpěrného dílu. Zajistí tak dlouhodobou životnost okna a ušetří výrobci drahé dodatečné práce, eventuelně nápravy reklamovaných závad.

Kliky System SECUSTIK

Systém Secustik je chráněn ochranou známkou a patentem. Okenní kliky Secustik mají patentovaný blokovací mechanismus jako integrovanou záruku bezpečnosti. Tento mechanismus znemožňuje neoprávněné posunutí okenním kováním zvenku. Spojovací prvek mezi klikou a čtyřhranem přitom působí jako "mechanická dioda".To sice umožňuje normální ovládání okenní kliky zevnitř, ale blokuje kliku v případě, že se někdo pokusí s okenní klikou manipulovat zvenku pomocí kování.

Tím kliky plní požadavky podle AhS RAL-RG607/13. Při otáčení klikou Secuistik o 180° z uzavřené polohy do výklopné polohy blokovací mechanismus zapadává se slyšitelným cvakáním do speciálních drážek - to je slyšitelné plus pro větší bezpečnost oken.

Zvuk

Takto vzniká typický zvuk klik SecustikPatentovaný blokovací mechanismus okenní kliky Secustik. Při otáčení okenní klikou zapadávají pružně uložené zajišťovací kolíky přesným cvaknutím do speciálních drážek v pouzdře - tím vzniká typický zvuk Secustik - slyšitelné plus pro bezpečnost. Během otáčivého pohybu jsou zajišťovací kolíky pomocí spojovacího prvku unášeny k dalším drážkám, do kterých opět slyšitelně zapadnou.

Bezpečnost

Při pokusu o vloupání jsou zajišťovací kolíky spojovacím prvkem zatlačeny do drážek v pouzdře. V této poloze kolíky účinně brání otočení okenní klikou zvenku. Okenní klika se zablokuje a zmaří pokus o vloupání. Systém Secustik je chráněn ochrannou známkou a patentem.

Bezpečnost